Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ-Tin học.
Nội dung :

Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố, trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước2:

+ Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Hà Giang.

+ Công chức nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện mới nhận).

+ Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế.

Bước3: Tổ chức xin thành lập nhận kết quả.

  – Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD-ĐT Hà Giang.

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm:

    Mục đích yêu cầu của việc thành lập trung tâm.

    Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax.

     Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên năm đầu và 3 năm tiếp theo.

     Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm ( văn bản chứng minh về quyền sở hữu nhà, đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định).

    Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có hữu và thỉnh giảng.

    Bản thống kê cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

    Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc.

    Bản sao văn bằng chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

 Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                             

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hà Giang.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

– Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : – Thời hạn giải quyết:30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí : – Lệ phí: Không