Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT.
Nội dung :

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dục chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận trường Mầm non đat chuẩn Quốc gia theo quy định.

Bước2:

+ Tổ chức, cơ sở giáo dục mầm non nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Hà Giang.

+ Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện mới nhận).

 Bước 3:  Tổ chức kiểm tra, thẩm định.

 Bước 4: Tổ chức, cơ sở giáo dục Mầm non nhận Quyết định công nhận và bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

  – Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD-ĐT Hà Giang

– Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo kết quả xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia của tổ chức, cơ sở giáo dục mầm non đề nghị công nhận.

+ Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền ( UBND cấp xã, huyện ) về việc kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia của huyện, thành phố.

+ Biên bản kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia của huyện, TP.

 Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                             

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hà Giang.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính, Bằng công nhận.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

– Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Thời gian : – Thời hạn giải quyết: một năm học.
Lệ phí : – Lệ phí: Không.