MẪU ĐƠN NGƯỜI HỌC XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN, CẤP BẢN SAO BẰNG TN THCS

I. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN BẰNG GỐC VÀ XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TN THCS

Hồ sơ cấp xin điều chỉnh và cấp lại bản sao gồm

1, Đơn xin điều chỉnh và cấp bản sao có xác nhận của Hiệu trưởng (Cán bộ QLVB phải dò ở hồ sơ gốc TN THCS của năm đó để trình Hiệu trưởng ký tránh bị nhầm lẫn và sai sót)DON XIN DIEU CHINH NOI DUNG VAN BANG VA XIN CAP BAN SAO

2, Bản sao giấy khai sinh, trích lục hợp lệ tại thời điểm

3, Bản gốc bằng TN THCS , trường hợp mất bằng gốc xin nhà trường photo danh sách đậu TN ở trang có tên của người xin điều  chỉnh và cấp bản sao(nhà trường đóng dấu treo vào tờ đó làm căn cứ)

4, Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân, hoặc bản photocopy giấy CMND (kèm bản chính để đối chiếu)                   

II.  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC  XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TN THCS

Hồ sơ cấp xin  cấp  bản sao gồm

1, Đơn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu);DON XIN CAP BAN SAO BANG TN THCS

2, Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân, hoặc bản photocopy giấy CMND (kèm bản chính để đối chiếu);

3, Bản gốc văn bằng, trường hợp mất bằng gốc xin nhà trường photo danh sách đậu TN ở trang có tên của người xin cấp bản sao(nhà trường đóng dấu treo vào tờ đó làm căn cứ)

III. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THỦ TỤC

Tổ THCS – Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn

Thời gian Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 – thứ 6