THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

Dạy giải toán 4;5, đặc biệt toán nâng cao, ta gặp một dạng toán như sau – một dạng toán không khó nhưng có một số vấn đề cần bàn thêm về phương pháp HD học sinh giải toán: Bài toán 1:…
XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG.       An toàn giao thông là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Trong những năm gần đây số tai nạn giao thông…
TƯNG BỪNG “NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC”

TƯNG BỪNG “NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC”

Nhằm tạo nên một sân chơi thân thiện, phát huy năng lực, sở trường trong học tập, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.Hôm nay, ngày 04 tháng 03 năm 2016…