Thông báo vv chuẩn bị nội dung Họp HNHT tháng 5

Thông báo vv chuẩn bị nội dung Họp HNHT tháng 5

Để buổi Họp Hội nghị Hiệu trưởng rút ngắn thời gian và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đ/c Hiệu trưởng chuẩn bị trước các ý kiến thắc mắc hoặc ý kiến đề xuất về đánh giá hoạt động…