THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

Dạy giải toán 4;5, đặc biệt toán nâng cao, ta gặp một dạng toán như sau – một dạng toán không khó nhưng có một số vấn đề cần bàn thêm về phương pháp HD học sinh giải toán: Bài toán 1:…