Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH I. Đối tượng chuyển trường: * Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; * Học sinh có…