Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục…