THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

 

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

– Nơi tiếp nhận: Tổ Trung học cơ sở – Phòng Giáo dục Đào tạo

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại Tổ Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Thị.

Bước 2: Chuyên viên Tổ Trung học cơ sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả, nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên Tổ Trung học cơ sở xử lý hồ sơ hoàn thành thủ tục trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Bước 4: Chuyên viên Trung học cơ sở thực hiện các thủ tục đối với văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần trừ các ngày lễ, Tết.

Nếu cá nhân yêu cầu gửi kết quả theo đường bưu điện thì người yêu cầu phải trả cước phí bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4- Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Qua đường bưu điện.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. a) Thành phần hồ sơ:
  2. a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận;
  3. b) Chứng minh thư nhân dân (thẻ CCCD) hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;
  4. c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa(bản gốc);
  5. d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

  1. e) Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ khi người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ tại các mục b, c, d, đ và e có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

  1. b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

6- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã, cơ quan công an cấp xã.

8- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định chỉnh sửa (không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ).

9- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tải mẫu đơn

11- Phí, lệ phí:  Không.

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

  1. Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.
  2. Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 sửa đổi bổ sung 2009;

– Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 Thông tư ban hành  Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

– Công văn hướng dẫn 2813/ SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở GD & ĐT Quảng Bình ngày 25/12/2015 về việc quản lý và hoàn thiện bằng TN.