THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 1. Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

– Nơi tiếp nhận: Bộ phận Trung học cơ sở- Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Số điện thoại: 

 1. Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Trung học cơ sở – Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục đối với văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thời gian hẹn.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ:
 3. Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (nếu là người đã được cấp bản chính văn bằng).
 4. Xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. (Đối với trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.)
 5. Gửi đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, trong đó ghi rõ số bản sao cần được cấp, có xác nhận của nhà trường nơi học sinh được cấp bằng.
 6. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 7. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết là 1 tuần, kể từ ngày nhận hồ sơ xin cấp bản sao.

 1. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Cơ quan phối hợp: Trường THCS nơi người học tốt nghiệp THCS.

 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (trên phôi văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

 1. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
 2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải file đính kèm
 3. Phí, lệ phí:  20.000 đồng/bản sao.

(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP và Quyết định 1413/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

 1. a) Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
 2. b) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
 3. c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.
 4. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 sửa đổi bổ sung 2009;

– Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 sửa đổi bổ sung 2009;

– Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 Thông tư ban hành  Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

– Công văn hướng dẫn 2813/ SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở GD & ĐT Quảng Bình ngày 25/12/2015 về việc quản lý và hoàn thiện bằng TN.

– Quyết định số 1413/QĐ-CT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp.