Thông báo lịch họp Hội nghị Hiệu trưởng tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng MN, TH, THCS thị xã Ba Đồn
Để chuẩn bị cho năm học mới phòng GD&ĐT tổ chức lịch họp Hiệu trưởng.
* Thời gian: 7h30 ngày 3/8/2017(Thứ 5)
* Nội dung: – Đánh giá công tác trong hè
– Triển khai các nội dung để chuẩn bị cho năm học mới
Đề nghị Hiệu trưởng các trường đi họp đúng thời gian, thành phần và chuẩn bị ý kiến tham luận.
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã Ký)

Phạm Thanh Minh