THỊ XÃ BA ĐỒN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON

Thực hiện Công văn số 123/PGD ĐT-GDMN ngày 09/10/2020 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021; Công văn số 3283/SGD ĐT-GDMN ngày 21/12/2020 của Sở GD&ĐT  về tập huấn  bồi dưỡng chuyên môn, CBQL và giáo viên Mầm non năm học 2020-2021, sáng ngày 19/01/2021 Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn tổ chức tập huấn chuyên môn CBQL và giáo viên Mầm non năm học 2020-2021 với nội dung:

1. Tập huấn về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ, giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ lồng ghéo với phát triển vận động cho trẻ trong chương trình GDMN.

2. Phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2020 NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển GDMN; Thông tư số 13/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường MN, TH, THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học.

Cuộc tập huấn diễn ra trong 02 ngày  (19/01/2021-20/01/2021) cho hơn 100 CBQL, TTCM các cơ sở mầm non trong thị xã.

Sau đây là một số hình ảnh về tập huấn

37683