TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 2189/SGDĐT-GDTr ngày 31/08/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã cử 57 đồng chí cán bộ, giáoviên, nhân viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tất cả các trường tham gia tập huấn vào ngày 22/09/2020.

Nội dung của buổi tập huấn tập trung hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ PCGD, XMC. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu trên phần mềm, cách ghi phiếu điều tra…Tổ chức thực hành rà soát số liệu trên các bảng biểu. Các đồng chí tham gia tập huấn nghiêm túc, chấp hành đúng thời gian và thực hiện đúng hướng dẫn của báo cáo viên. Hy vọng rằng, sau đợt tập huấn này, việc triển khai thực hiện phần mềm và hồ sơ phổ cập của thị xã sẽ hiệu quả, khoa học hơn. Năm 2020, thị xã Ba Đồn phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ các chuẩn của PCGD MN chotrẻ 5 tuổi, PCGD TH mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3, XMC mức độ 2 đã đạt được.