Phòng GD&ĐT TX Ba Đồn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ngày 19/9/2018, Phòng GD&ĐT TX Ba Đồn diễn ra Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với bậc Giáo dục THCS. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Minh – Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT cùng các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng THCS trên địa bàn.

 

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Bích Thủy, tổ trưởng tổ THCS, đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với Giáo dục Trung học.

Sau phần báo cáo là phần thảo luận sôi nổi, dân chủ, khoa học của 16/17 trường tham dự. Đa số các ý kiến đều rất tâm huyết, có sự đầu tư tư duy, thẳng thắn nêu bật các khó khăn cũng như giải pháp để khắc phục các khó khăn, từ đó đúc rút thành bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng nêu rõ các ý kiến còn băn khoăn, các kiến nghị với các cấp quản lí về những nhiệm vụ công tác của Giáo dục THCS trong năm học 2018 – 2019.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị cơ sở, đồng chí Phạm Thanh Minh- Trưởng phòng GD&ĐT đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị đồng thời định hướng nhiệm vụ công tác cho năm học 2018 – 2019 và các năm tiếp theo, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với việc triển khai 04 nhóm nhiệm vụ (Một là, Tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hai là, Tập trung nâng cao chất lượng gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dạy học Tiếng anh. Bốn là, tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu dạy học hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia). Và bảy nhóm giải pháp (Một là, Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn cấp và nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục. Hai là, nghiêm túc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục gắn liền với đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Ba là, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà, duy trì và giữ vững chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu. Bốn là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và công tác quản lý giáo dục. Năm là, thực hiện tốt đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2015, đẩy mạnh phong trào dạy và học Tiếng anh trong và ngoài nhà trường. Sáu là, Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Bảy là, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.) đã đề ra rất cụ thể và rõ ràng. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và đội ngũ ngành giáo dục, tin chắc rằng bậc học THCS sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2018 – 2019 này.