Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch năm học các trường MN, TH, THCS và TH&THCS

Trong hai ngày 13- 14/10/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn đã thành lập 02 đoàn làm việc, do các đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn đã tổ chức duyệt kế hoạch năm học cho các trường MN,TH, TH&THCS và THCS trong địa bàn.

  Tại Hội nghị, Hiệu trưởng các trường đã trình bày bản kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường mình. Nhìn chung các bản kế hoạch đã cơ bản xây dựng được các nhiệm vụ trọng tâm theo Công văn chỉ đạo cấp trên, các nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với điều kiện của địa phương và kết quả trường mình đạt được năm học 2019-2020. Sau phần báo cáo, đã có nhiều ý kiến nhận xét, góp ý và chia sẻ, trao đổi của các đồng chí chuyên môn Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo xã, phường và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.  Qua các ý kiến bổ sung, chỉ đạo đã giúp các trường xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chung của Ngành và phù hợp với đặc thù riêng của mỗi trường, đồng thời bổ sung nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiêm vụ năm học mới.89066

Sau duyệt kế hoạch năm học, Ban giám hiệu các trường tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch chính thức của nhà trường trong năm học 2020 – 2021 và triển khai đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Hội nghị viên chức và người lao động trong tháng 10 năm 2020.