MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TẬP HUẤN ĐỔI MỚI KT ĐG VÀ TÍCH HỢP TRONG MÔN GDCD, HĐNGLL

MỘT SỐ THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TẬP HUẤN

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

CẤP THCS NĂM HỌC 2018-2019

 

Theo KH 315/PGDĐT ngày 02/8/2018 và QĐ số 319/QĐ-GDĐT ngày 06/8/2018 của Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn. Nay Phòng GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung sau

  1. Thời gian, địa điểm tập huấn

+ Thời gian tập huấn 02 ngày từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018

+ Địa điểm tập huấn tại Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh

(Khai mạc lúc 7h.30phút ngày 16/8/2018 tại văn phòng Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh)

  1. Một số lớp sử dụng máy chiếu (gồm máy chiếu, màn chiếu, dây điện) đã được phân công chuẩn bị trong KH 315/PGDĐT (THCS Q.Thọ, Q.Phúc, Q.Lộc, Q.Hòa, Q.Sơn). 5 máy chiếu này được phân công 5 GV của trường đó phụ trách (mang đến lớp tập huấn, sử dụng bảo quản chu đáo).
  2. Báo cáo viên của các lớp phối hợp Lớp trưởng chủ động phân công nhóm ( không quá 7 – 8 người/1 nhóm). Báo cáo viên chủ động thử kết nối với Tivi và máy chiếu trước, tránh trường hợp vào tập huấn máy không hoạt động được.
  3. Sản phẩm tập huấn BTC kết hợp với các báo cáo viên kiểm tra trên email của các Lớp và đánh giá theo từng nhóm, từng trường về ý thức, chuyên môn của GV từng trường. Kết quả này được đưa vào đánh giá thi đua của các trường THCS vào năm học 2018 – 2019
  4. Các trường cử Văn phòng đến nhận 01 bộ tài liệu tập huấn tại Tổ THCS vào ngày 13/8/2018 (thứ 2). Hiệu trưởng chỉ đạo photo cho tất cả các học viên tham gia tập huấn 1 người 1 cuốn (đảm bảo học viên tập huấn có đủ tài liệu) và 1 bộ lưu tại thư viện trường.
  5. Học viên bắt buộc mang theo máy tính xách tay, Phân phối chương trình, Chuẩn kiến thức kỷ năng, SGK, tài liệu tập huấn … để chủ động trong việc soạn đề kiểm tra theo quy định mới.
  6. Riêng môn GDCD kết hợp triển khai việc tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy theo CV số 1508/SGDĐT-GDTrH ngày 02/8/2018 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Bình.
  7. CB, GV tham gia tập huấn của các trường tại THCS Nguyễn Hàm Ninh tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để tham quan, tìm hiểu mô hình trường, lớp “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, thân thiện” và cũng là ngôi trường Lá cờ đầu của Ngành

Trên đây một số thông tin điều chỉnh, bổ sung còn những nội dung chính các trường thực hiện đúng theo Theo KH 315/PGDĐT ngày 02/8/2018 và QĐ số 319/QĐ-GDĐT ngày 06/8/2018 của Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn.

Có những nội dung nào còn vướng mắc liên hệ BTC hoặc Tổ THCS đề cùng nhau giải quyết.

* TẢI TÀI LIỆU Ở LINK NÀY

một số thông tin hướng dẫn thêm về tập huấn ngày 16.8.2018 319.THCS-BTC BCV LOP HOC TAP HUAN DANH GIA KIEM TRA. TICH HOP PC TAI NAN BOM MIN TRONG MON GDCD NH 18-19 1516 THPT – danh gia tap huan danh gia kiem tra 315pgd 320 – bdtx 321 – bdtx 1485 CNTX 1486 CNTX

TỔ THCS