LỄ KHAI MẠC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

Người xưa đã từng dạy : “Ngọc không mài, không thành đồ vật; Người không học, không biết rõ đạo”. Mục đích của việc học là học để làm người; và “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Đất nước ta đang trên đà Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất cần những người tài giỏi, mọi người ngày càng phải có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vì vậy, học tập là điều rất cần thiết để nâng cao trình độ, kĩ năng, đáp ứng cho cuộc sống sau này. Nếu ví kiến thức của nhân loại là đại dương bao la thì sự hiểu biết của con người chỉ là giọt nước bé nước. Chính vì vậy sự học là suốt đời và mãi mãi.
Thực hiện kế hoạch số 120/SGDĐT-GDCN-TX ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước” trên tất cả cơ sở, thiết chế giáo dục trong địa bàn từ 09/10 đến 15/10/2017 và tổ chức điểm Lễ khai mạc điểm tại TH S2 Ba Đồn.
Tham dự lễ khai mạc, về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Mai Văn Minh – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT và các đồng chí cùng đi trong đoàn. Về phía đại diện lãnh đạo Thị ủy, có đồng chí Phan Xuân Khánh – Thường trực Thị ủy – P. Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo HĐND có đồng chí Đặng Xuân Lộc – P. CT HĐND; đại điện lãnh đạo UBND thị có đồng chí: Mai Tất Thắng – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Ba Đồn; đồng chí Phạm Thanh Minh – Trị ủy viên – Trưởng phòng GD&ĐT- Phó ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; đồng chí Trần Thanh Dương – Chủ tịch Hội khuyến học thị xã cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị, Giám đốc TT HTCĐ các xã phường, Đại diện HĐNH, UHND, UBMTTQVN phường Ba Đồn; CT Hộ Khuyến học các xã, phường và các đồng chí Hiệu trưởng của các trường học trên toàn thị xã cùng toàn thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và hơn 500 học sinh TH Số 2 Ba Đồn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Minh – Trưởng phòng GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Tuần lễ, đồng chí nhấn mạnh rằng: “Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tâp suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Việc học không chỉ dừng lại ở trường mà phải tự học từ cuộc đời, từ xã hội, từ hoàn cảnh và thực tiễn công việc của mỗi người.
Thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của thị xã, đồng chí Mai Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát động Tuần lễ. Theo đồng chí: “Học tập suốt đời” là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng “Xã hội học tập suốt đời” không chỉ giới hạn ở một số cơ quan giáo dục mà phải bao gồm tất cả các tổ chức đoàn thể công cộng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở đào tạo nghề cơ sở giáo dục tư nhân… Đồng thời, thay mặt UBND thị xã, đồng chí giao nhiệm vụ Ở các xã, phường, các cơ quan đoàn thể, các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn thị xã Ba Đồn đồng loạt hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” với các nội dung hoạt động cụ thể, bám sát văn bản hướng dẫn của UBND thị xã.
Tham dự buổi khai mạc còn có sự phát biểu của đồng chí Mai Văn Minh – Giám đốc Sở NN-PTNN. Đồng chí chia sẻ những tổn thất nặng nề của cơn bão số 10 gây ra cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã. Theo đánh giá của Sở, Ba Đồn là một trong những địa phương có phong trào Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… sôi nổi. Thị xã cần chỉ đạo các TT HTCĐ hoạt động tích cực, năng động hơn theo tinh thần “Cần gì học nấy” của người dân đặc biệt là học tập những kiến thức về khoa học kỹ thuật để vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm giảm nghèo, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận những cơ hội học tập thuận lợi. Mọi người không phân biệt tuổi tác, từ người già đến người trẻ, không phân biệt ngành nghề, trình độ đều luôn cần phải học và học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc.
Đồng chí Trần Thanh Dương – Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã phát biểu: Năm nay, Hội Khuyến học tiếp tục chỉ đạo chi hội cơ sở đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020″ và công tác “Khuyến tài, khuyến học, xây dựng xã hội học tập”, tiếp tục chỉ đạo triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã”.
Cũng trong buổi lễ này, em Hà Ngân đã đại diện cho hơn hai mươi ngàn học sinh trên toàn thị xã nói chung và hơn 500 em học sinh TH Số 2 Ba Đồn nói riêng đã phát biểu bày tỏ suy nghĩ của mình với mọi người về việc học và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm học tập của mình như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Kết thúc lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 là màn thả thông điệp. Những chùm bong bóng bay cao, bay xa mang theo thông điệp “Học tập để phát triển quê hương đất nước”, “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”; “Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”; “Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển”… như một sự minh chứng cho sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp Lãnh đạo chính quyền, địa phương và toàn thể người dân trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Thị xã Ba Đồn hân hoan, nhiệt liệt phát động Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2017 thành công và thắng lợi!