Kế hoạch tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn TX Ba Đồn giai đoạn 2020-2025 thị xã

1239