HƯỚNG DẪN NỘP BỘ ĐỀ CÁC CÁC NHÓM TẬP HUẤN KTĐG HÈ 2018

HƯỚNG DẪN NỘP BỘ ĐỀ CÁC CÁC NHÓM  

 

  1. Mỗi đề và đáp án được lưu trên 1 file word (đánh không dấu)

– Ví dụ: VATLY8_ HKI_NH 18-19

TOAN6_ HKI _NH 18-19

……………….

(Thống nhất các ghi các môn TOAN, VATLY, HOA, SINH, NGUVAN, LICH SU, DIALY, TIENGANH, GDCD)

– Toàn bộ các môn của các Khối, các môn nén lại thành bộ, ghi tên của các lớp tập huần

 

Ví dụ LOPTOAN1, LOPVAN2, LOP SINH …. nén lại thành bộ đề của lớp

  1. Các lớp sử dụng mail của lớp sau đó gửi về địa chỉ nhdtpgdthixabadon@gmail.com (nộp ngày 28/8/2018 để Tổ kiểm soát, nếu có gì sai sót phản hồi, điều chỉnh)

 

  1. Một số địa chỉ mail các nhóm, lớp tập huấn hè 2018 để các GV, tổ CM, Nhà trường tham khảo

gdcdbadon@gmail.com

nguvantxbd@gmail.com

taphuantoanbadon2018@gmail.com

hoabadon2018@gmail.com

thktdgsinhbd@gmail.com

taphuandialybadon@gmail.com

loptaphuansubadon2018@gmail.com

loptaphuantienganh55@gmail.com

TỔ THCS

tải xuống tại đây HƯỚNG DẪN NỘP BỘ ĐỀ CÁC CÁC NHÓM, LỚP TÂP HUẤN HE 2018