ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC HỌC CẤP THCS

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và Công văn số 2188/SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2020, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường TH&THCS, THCS tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT về thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và tài liệu tham khảo phân phối chương trình do Hội đồng chuyên môn của ngành biên soạn để xây dựng lại khung phân phối chương trình dạy học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin, Văn, GDCD, Công nghệ đúng theo hướng dẫn, khoa học, phù hợp với đặc điểm của trường mình.

Phân phối chương trình mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 với tổng số tiết của môn học trong cả năm học không thay đổi và được quy định tại Kế hoạch giáo dục của Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2016 của Bộ GD&ĐT. Thời lượng ở các nội dung tinh giảm được sử dụng để bổ sung vào các bài/chủ đề dài, khó hoặc tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong quá trình dạy học và tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học.

                                                                                                                       TỔ THCS