Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã ngày càng được nâng lên.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã ngày càng được nâng lên.
Tác giả bài viết: Hồng Sâm – Hải Long
Năm học 2017-2018, toàn ngành giáo dục của thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tằng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh; quy mô trường lớp, ở các cấp học, cơ sở vật chất được tăng cường.
Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã ngày càng được nâng lên.
     Tổng số học sinh và trẻ mầm non năm học 2017-2018 là 22.317 học sinh . Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn các cấp học đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm học 2016- 2017, cụ thể: Đối với giáo dục Mầm non: tỷ lệ bé chăm, ngoan đạt trên 95%. Tổ chức cuộc thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp thị có 100% trường đạt chuẩn. Đối với cấp Tiểu học: tỷ lệ học sinh Tiểu học xếp loại hoàn thành trở lên đạt 99,7%, xếp loại phẩm chất năng lực đạt trở lên 99,5%. Dự thi tài năng tiếng Anh và viết Chữ viết đẹp cấp tỉnh đạt 28 giải  và đạt 01 giải Nhì cấp Quốc gia về Chữ viết đẹp; tham gia Hội khỏe phù đổng đạt 12 huy chương. Đối với cấp THCS: Tỷ lệ học sinh THCS học lực xếp loại giỏi đạt 21,72%, Khá 43,97%; xếp hạnh kiểm khá, tốt đạt 98,52%. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,42%. Dự thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh có 78 giải cá nhân và 07 giải đồng đội. Dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỷ thuật cấp tỉnh đạt 03 giải. Dự thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh có 02 giải ba, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Tham gia Hội khỏe phù đổng có 23 huy chương; Chỉ huy Đội giỏi có 01 giải.
Thời gian tới, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động trong ngành Giáo dục gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đại trà năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm – Hải Long