Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp Tiểu học

Sáng ngày 09/10/2020, Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp Tiểu học. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Minh – Thị uỷ viên, Trưởng phòng GD&ĐT dự và chỉ đạo, đồng chí Hoàng Đình Thi – Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học; các đồng chí Tổ trưởng, chuyên viên Phòng và tất cả đồng chí cán bộ quản lý các trường Tiểu học, TH&THCS trên toàn thị xã.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Thi – Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học đã đánh giá lại kết quả hoạt động năm học 2019-2020 đồng thời triển khai hướng dẫn nhiệm vụ 2020-2021.

Các đồng chí cán bộ quản lý đã thảo luận sôi nổi về kế hoạch hoạt động của cấp học, tiêu chí thi đua và chỉ tiêu năm học, chia sẽ những khó khăn của các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đài trà, học sinh giỏi của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Minh – Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Năm học 2020-2021, Giáo dục và Đào tạo  Ba Đồn tp trung các điu kin đ trin khai chương trình giáo dc ph thông, năm hc đu tiên thay sách giáo khoa mi đi vi lp 1 t năm hc 20202021 và chun b trin khai đi vi lp 2 t năm hc 2021-2022. Chú trọng và tăng trưởng CSVC, kiểm định chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia đảm bảo cho việc học đạt hiệu quả.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm học 2019-2020, với sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, sự sáng tạo, đón đầu, dám đổi mới của đội ngũ CBQL, GDTH quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.