CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp trên biển và mưa lũ trên đất liền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và…