Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên

1572/CT-BGDĐT