Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Sáng ngày 10/9, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Dự lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tình – Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND thị xã và 95 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các phòng, ban, đơn vị, trường học và UBND các xã phường.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức năm 2020.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức năm 2020.   
 Trong thời gian hai ngày 10 – 11/9, các học viên sẽ được giới thiệu tổng quan về phần mềm, các nhóm đối tượng sử dụng, quy trình thực hiện phần mềm, hướng dẫn các chức năng quản trị tài khoản quản lý hồ sơ đơn vị; quản trị phần mềm, nghiệp vụ phân hệ quản lý hồ sơ, khai thác chức năng tìm kiếm, báo cáo thống kê, tổng hợp. Tại đây, các học viên đã có thời gian để trao đổi những thắc mắc, trau dồi kỹ năng trong quá trình sử dụng phần mềm.
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự, giúp quản lý thông tin cán bộ đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, tránh được những sai sót, tiết kiệm được thời gian quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.