ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC HỌC CẤP THCS

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC HỌC CẤP THCS

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và Công văn số 2188/SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2020, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường TH&THCS, THCS tổ chức…