Thông báo Khẩn ngày 18/10/2020

Thông báo Khẩn ngày 18/10/2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và TH&THCS trên toàn thị xã Do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, diễn biến phức tạp và có khả năng còn kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của Giám…