Hiệu quả bước đầu từ một đề án

Hiệu quả bước đầu từ một đề án

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn thực hiện đề án sáp nhập đối với Trường tiểu học và THCS Quảng Thủy. Sau hơn 1 học kỳ, những khó khăn…