Yêu nghề

         Tự hào cô giáo mầm non

                                Yêu thương các cháu như con của mình

                                       Chăm lo dạy bảo tận tình

                                Bé ngoan bé khoẻ bé xinh bé tài

                                      Chủ nhân đất nước ngày mai

                                Vững vàng có cả đức tài thông minh

                                      Không phải nhờ cha mẹ sinh

                                Phần lớn nhờ có nghề mình chung tay

                                     Viên ghạch mình đặt hôm nay

                               Nền móng rắn chắc ngày ngày xây lên

                                     Mầm non bậc học đầu tiên

                               Làm tốt trách nhiệm mẹ hiền thứ hai

                                    Quyết không vi phạm điều sai

                              Yêu nghề ta phải dồi mài sớm hôm

                                   Bông hoa luôn giữ mùi hương

                            Nghề ta luôn giữ tình thương cô trò

 

                                                Sáng tác: Đinh Thị Thanh Bình

                                               Giáo viên: Trường MN Quảng Thuỷ