LỜI CA TÌNH MÂY

Mây ơi từ đâu đến

Dừng chân trường mầm non

Phát điệu nhạc loong coong

Làng gió ùa đến hát

 

Vỏ long ai gom nhặt

Ý hay phát từ đâu

Ai khéo buộc, khéo xâu

Thành hoa mây nhân tạo

 

Phụ huynh ai củng bảo

Rằng việc tốt làm hay

Con cháu kể từ đây

Khỏi lo chi mưa nắng

 

Xin gửi lời mến tặng

Tập thể trường mầm non

Qua cung đàn giây lon

Giai điệu tình mây đó.

 

Theo lời ca ngọn gió

Mây dài thêm – dài thêm./.

 

                                      Tác giả: Phụ huynh

                                   Trường MN Quảng Văn