STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

QĐHH-6868

23/07/2015

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

2

KKKK45KKK

06/08/2015

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

3

06/08/2015

725/SGDĐT-GDDTV/v thực hiện chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016

4

GDDT01

06/08/2015

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

5

29/08/2015

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

6

1572/CT-BGDĐT

06/10/2016

Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên

7

1485, 1486 /SGDĐT - GDCN-TX

02/08/2018

HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SỞ