Lịch sử ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Lịch sử ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức tiền thân của phụ nữ đã được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau như Hội phụ nữ phản…