Hiệu quả bước đầu từ một đề án

Hiệu quả bước đầu từ một đề án

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn thực hiện đề án sáp nhập đối với Trường tiểu học và THCS Quảng Thủy. Sau hơn 1 học kỳ, những khó khăn…
XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHI THAM GIA GIAO THÔNG.       An toàn giao thông là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Trong những năm gần đây số tai nạn giao thông…