TRƯỜNG TIỂU HỌC CỒN SẺ TRONG NGỮNG NGÀY MƯA LŨ

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỒN SẺ TRONG NGỮNG NGÀY MƯA LŨ

Quảng Bình: Trong ngày 06-09/10/2020, địa phương này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 742mm, Trường Sơn 618mm, Kiến Giang 468mm. Mực nước tại trạm…
CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp trên biển và mưa lũ trên đất liền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và…