THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo   Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết…
THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ

THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ   Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo   1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết…