GD&TĐ – Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT” năm 2018.

GD&TĐ – Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT” năm 2018.

https://giaoducthoidai.vn/tre/quang-binh-nhieu-de-tai-ky-thuat-cua-hoc-sinh-co-the-ung-dung-vao-thuc-tien-3974111-v.html Theo đánh giá chung của BGK, các đề tài tham gia cuộc thi lần này đã đi vào chiều sâu, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, giải quyết những vấn đề đời sống đặt ra trong sản xuất,…