Thị xã Ba Đồn: Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thị xã Ba Đồn: Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

          Sáng ngày 28/8, đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn và đồng chí Nguyễn Văn Tình-ThUV-Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển…