SỐNG MÃI KÝ ỨC CỦA NGÀY 30 THÁNG 4

SỐNG MÃI KÝ ỨC CỦA NGÀY 30 THÁNG 4

Một ngày 30 tháng 4 nữa lại về. Đối với mỗi người con đất Việt thì lịch sử ngày 30/4 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Với nhiều người đây là ngày đại thắng, với những kẻ cố chấp đây…
THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC

Dạy giải toán 4;5, đặc biệt toán nâng cao, ta gặp một dạng toán như sau – một dạng toán không khó nhưng có một số vấn đề cần bàn thêm về phương pháp HD học sinh giải toán: Bài toán 1:…